X
...

Disclaimer

Het rijden van de route is voor eigen risico. Deelnemers gedragen zich volgens de verkeersregels en regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers. Het dragen van een valhelm is verplicht.

De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en/ of (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden